OPERA RESTAURANT
via Simone Martini 2
80128, Napoli
Telefono: 081 048 0758