OPERA RESTAURANT
Via Simone Martini 2/4
80128, Napoli
Telefono: 081 048 0758